Home / Tag Archives: nong dan nuoi ga

Tag Archives: nong dan nuoi ga

Cựu chiến binh với mô hình nuôi gà an toàn sinh học

ccb nguyễn tăng lỵ

Hướng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, cựu chiến binh (CCB) ở huyện Hải Lăng đã không ngừng học hỏi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích ...

Read More »